หวยรัฐบาลออกวันไหน

หวยรัฐบาลออกวันไหน

หวยรัฐบาลออกวันไหน วันออกหวยรัฐบาล

ราชกิจจาฯ ประกาศ ยืนยันออกสลาก 16 พ.ค.63 – คืนเงินคนจอง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง การบริหารสลากในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 2)

โดยระบุว่า ตามประกาศ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง การบริหารสลากในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 โดยเปลี่ยนแปลงวันออกรางวัลสลากของงวดวันที่ 1 เมษายน 2563 จากวันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 14.30-16.00 น. ณ ห้องออกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 นั้น w88

หวยรัฐบาลออกวันไหนหวยออมสินเดือนนี้

เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร และเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 รวมถึงมาตรการของแต่ละจังหวัด ที่คัดกรองความเคลื่อนไหวของประชากรอย่างเข้มงวด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ (๑) มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๓ (๗) แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าด้วยการออกรางวัล พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๘ ประกอบมติคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ หวยรัฐบาลออกวันไหน

หวยรัฐบาลออกวันไหนทางเข้าลุ้นหวย

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงกำหนดแนวทางการบริหารจัดการสลาก ดังนี้

1. เปลี่ยนแปลงวันออกรางวัลของสลากงวดวันที่ 1 เมษายน 2563 จากวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 14.30-16.00 น. ณ ห้องออกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

2. ระงับการจำหน่ายสลากงวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ที่จะจำหน่ายในเดือนพฤษภาคม 2563
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

นอกจากนี้ ยังคืนเงินของผู้ที่ทำรายการจองสลากฯ งวดวันที่ 16 เมษายน 2563 ที่ได้มีการจำหน่ายสลากในระบบจองล่วงหน้าสลาก เมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม 2563 ตามหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยที่ได้ลงทะเบียนไว้

ขณะที่ เฟซบุ๊ก “สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล” โพสต์ข้อความระบุว่า สำนักงานสลาก กินแบ่งรัฐบาล จะเปิดให้สั่งจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ของงวดประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2563 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในระบบซื้อ-จองล่วงหน้าฯ ดังนี้

  • เปิดทำรายการสั่งจอง ในวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 7.30-12.00 น.
  • หากจำหน่ายสลากจอง ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ไม่หมด จะนำยอดที่เหลือมาจำหน่ายต่อ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 และกำหนดวันรับสลากจอง ได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
  • ผู้ที่ทำรายการจอง ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 จำนวน 5 เล่มแล้ว สามารถทำรายการจองได้อีกครั้ง ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 แต่ไม่สามารถทำรายการซื้อสลากในงวดเดียวกันได้อีก
  • ผู้ที่จะทำรายการสั่งจอง จะต้องมีเงินคงเหลือในบัญชีเพียงพอต่อการจอง ก่อนเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันจองสลาก

หวยรัฐบาลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ทั้งนี้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ขอให้ผู้ที่สั่งจองสลาก ประเมินสถานการณ์และความสามารถในการจำหน่ายก่อนตัดสินใจสั่งจองสลาก และในการจำหน่ายสลาก ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เช่น สวมหน้ากากอนามัย ใส่ Face Shield ล้างมือบ่อย ๆ สวมถุงมือขณะจำหน่าย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร เป็นต้น

โดยการปฏิบัติดังกล่าว จะเป็นประโยชน์กับทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย และสังคมส่วนรวม เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และทำให้การจำหน่ายสลาก ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องเป็นปกติ.

Back To Top