หวยนิเคอิ

หวยนิเคอิ

หวยนิเคอิ

หวยนิเคอิ ตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ หรือ ตลาดหุ้น เป็นสถานที่สำหรับซื้อขายแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ระยะยาว ของ บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งถือว่าเป็นตลาดรอง (Secondary Market) ทั้งนี้เนื่องจากจะทำการซื้อขายเฉพาะหลักทรัพย์ที่ได้ออกจำหน่ายให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปแล้วเท่านั้น หลักทรัพย์ระยะยาว จะประกอบไปด้วยตราสารหนี้ และตราสารทุนซึ่งประกอบไปด้วย หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิแบบต่าง ๆ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หุ้นกู้ และ หน่วยลงทุน เป็นต้น โดยเรียกว่าเป็นประเภทของตราสารเพื่อการลงทุนตลาดหลักทรัพย์มีอยู่แทบทุกประเทศทั่วโลก w88

หวยนิเคอิ ดัชนีราคาหุ้น

ประชาชนโดยทั่วไป จะรู้จักตลาดหลักทรัพย์ของประเทศต่าง ๆ ผ่านทางชื่อดัชนีราคาหุ้น (Price Index) ของตลาดหลักทรัพย์นั้น ๆ มากกว่าชื่อของตลาดหลักทรัพย์ ตัวอย่างดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นที่รู้จัก เช่น

ประเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกทรัพย์ ดัชนีราคาหุ้น
สหรัฐอเมริกา ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) ดาวโจนส์
สหรัฐอเมริกา ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) เอสแอนด์พี 500
สหรัฐอเมริกา แนสแด็ก (NASDAQ) แนสแด็ก
อังกฤษ ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน ฟุตซี่
สิงคโปร์ ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ สเตรทไทมส์
ญี่ปุ่น ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว นิกเคอิ
จีน ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ เซี่ยงไฮ้คอมโพสิต
ฮ่องกง ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ฮั่งเส็ง
ไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET
ไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ MAI

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก หรือ New York Stock Exchange ถือไว้ว่าเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่เก่าแก่ที่สุด[1] และดัชนีดาวโจนส์ ถือว่าเป็นดัชนีราคาหลักทรัพย์ที่เก่าแก่ที่สุด ตลาดหลักทรัพย์ลาว[2] เป็นตลาดหลักทรัพย์ล่าสุด(เปิด10-10-10)เปิดทำการจริง 11-01-11 ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกจะนิยมใช้การคิดดัชนีราคาหลักทรัพย์ตามแบบ เอสแอนด์พี S&P ซึ่งคิดค้นโดยบริษัท สแตนดาร์ดแอนด์พัวร์ จำกัด เป็นส่วนใหญ่เนื่องจากจะสามารถสะท้อนถึงปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดได้ดีกว่าทั้งในด้านปริมาณของธุรกรรม และด้านราคาของหลักทรัพย์ หวยนิเคอิ

มูลค่าตลาด

30 อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด

 • Apple (แอปเปิ้ล) ประมาณ $556,000,000,000
 • General Electric (จีอี) $368,648,614,000
 • Microsoft (ไมโครซอฟท์) $272,878,675,566
 • Gazprom $250,132,759,200
 • Citigroup (ธนาคารซิตี้แบงค์) $247,644,960,000
 • Bank of America $246,253,076,390
 • Royal Dutch Shell $219,640,875,000
 • BP $212,327,784,000
 • Pfizer (ไฟเซอร์) $207,151,515,000
 • Wal-Mart Stores (วอล์มาร์ท) $206,200,322,720
 • HSBC Holdings $204,521,208,000
 • Procter & Gamble (พีแอนด์จี) $197,808,730,000
 • Johnson & Johnson $191,594,050,000
 • PetroChina $187,881,490,000
 • Toyota Motor (โตโยต้า) $179,968,527,000
 • American International Group (เอไอเอ หรือ เอไอจี) $173,313,972,000
 • JPMorgan Chase $165,764,125,000
 • Altria Groups $158,352,340,000
 • GlaxoSmithKline $155,432,960,000
 • Total SA $155,411,841,000
 • Roche Holding $151,379,753,850
 • Berkshire Hathaway $150,303,366,000
 • Vodafone Group (บริษัทเครือข่ายมือถือรายใหญ่ในยุโรป) $145,192,590,000
 • China Mobile $143,840,856,000
 • Cisco Systems $142,098,700,000
 • Chevron $138,342,120,000
 • Novartis AG $137,499,012,000
 • Nestle (เนสเลท์) $135,251,120,000
 • Mitsubishi UFJ Financial Group $127,881,468,000
 • AT&T (บริษัทโทรศัพท์พื้นฐานของอเมริกา) $126,430,710,000
  ในวันที่ 02/11/2555
Back To Top